மானம்தான் பெரிது…

இயற்கை விஞ்ஞானி அய்யா நம்மாழ்வார் சொல்வது போல…

ஐயாயிரம் கோடி கடன் வாங்கிய விஜய் மல்லையா தற்கொலை செய்து கொள்ளவில்லை…

அவருக்குக் கடன் கொடுத்த வங்கிக்காரனுங்க எவனும் தற்கொலை பண்ணிக்கல…..

அந்தக் கடனைக் கொடுக்கச்சொன்ன நம்ம நிதியமைச்சர் தற்கொலை பண்ணிக்கல…..

ஆனால்…..

நமக்கெல்லாம் சோறு போடும்….. எங்கள் ஏழை உழவன்…..

சில ஆயிரம் கடனைத் திருப்பிக்கட்ட முடியாமல் தற்கொலை செய்து கொள்கிறான்…..

ஏனென்றால் இவனுக்கு மானம் தான் பெரிது..

One comment on “மானம்தான் பெரிது…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s