நாம் மரியாதை கொடுக்கவேண்டும் என்று நினைக்கிற அளவுக்கு….

ராஜீவ் கொலையில் மூன்று பேருக்கும் தூக்குத் தண்டனை அளித்தது அரசியல் சட்டப்பட்டி தவறானது.. ..

அந்த அமர்வில் நான் இருந்தது துரதிருஷ்டவசமானது… …

22 வருடங்களாக சிறையில் இருக்கும் மூவரையும் தூக்கிலிட்டால், அது இரண்டு முறை தண்டனை கொடுத்ததற்கு சமம்…… –

–ராஜீவ் கொலையில் மூவருக்கும் தீர்ப்பளித்த நீதிபதி கே.டி.தாமஸ்,  இப்படி மனம் நொந்து  சொல்லியிருக்கிறார்.

எனது எழுத்துக்களில்- எப்போதுமே இந்தக் கோபம் ஒளிந்திருப்பதை நீங்கள் உணர்ந்திருக்கலாம்.

இந்த நீதி, நீதிமன்றம், நீதிபதிகள், அவர்கள் வழங்குகிற தீர்ப்புகள்…..  இவைகளுக்கு அடிப்படையாக இங்கு புழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற சட்டப் புத்தகங்கள்….

இவை எவற்றுக்குமே நாம் மரியாதை கொடுக்கவேண்டும் என்று நினைக்கிற அளவுக்கு- அவைகள் இருந்ததில்லை.

இதைத்தான் நான் ” நீதிதேவன் மயக்கம்” என்று தொடராகவே எழுதினேன்.

நீதிமன்றங்களுக்கும்- வழக்கறிஞர் உடைகளைப் போலவே- கருப்பு நிறம் என்று அடித்துவிட்டால்….

கணக்கு நேராகிவிடும்.  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s