என்ன மயிருக்குக் கவலைப்படனும்?

கன்னடக்காரன் தண்ணி விடலை, காவிரியில தண்ணி வரலை…

அதுக்காக எதுக்குக் கவலைப்படனும்?

முல்லைப் பெரியாறும் முடியலை, இருந்துட்டுப் போகட்டும்.

எதுக்காகக் கவலைப்படனும்?

கரண்டு கூட காணாமப் போயிடுச்சு. போயிட்டுப் போகுது. 

ஈழத்து மண்ணில் என் தமிழ் சகோதரிகள் உலகச் சித்திரவதைகள் அனைத்தையும் ஒன்றாக அனுபவிக்கிறார்கள். அனுபவிக்கட்டும்.

இங்கேயும்தான் தினமும் கற்பழிப்பு நடக்குது, நடந்துட்டுப் போகட்டும்.

இதுக்காகவெல்லாம் என்ன மயிருக்குக் கவலைப் படனும்?

ஓசியில டி.வி. தர்ராங்க,

அடுப்புத் தர்ராங்க,

அரிசி த்ர்ராங்க,

ஃபேன், கிரைண்டர், மிக்ஸின்னு….

உள்பாவாடை வரைக்கும் ஓசியிலேயே தரும்போது….

அதுக்காகவெல்லாம் – என்ன மயிருக்குக் கவலைப் படனும்?

இனமாவது, நாடாவது?

ஓட்டுக்கு ஆயிரம் கிடைக்குதில்ல. நமக்கு என்ன வெங்காயத்துக்கு ரோஷம், உணர்ச்சி எல்லாம்?

பொத்திக்கிட்டுப் போய் வேலையப் பாக்கனும்.

One comment on “என்ன மயிருக்குக் கவலைப்படனும்?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s