ஈழத்தமிழனாய் வாழ்ந்து பாருங்கள்!

ஒரே ஒரு நாள்-
ஈழத்தமிழனாய் வாழ்ந்து பாருங்கள்….
உங்களுக்கும் வலிகள் புரியும்!

இயந்திரப் பறவைகள் எதிரிகளாகும்
ஆர்மிக்காரன் எமனாய் மாறுவான்.

உயிர் வெளியேறிய
உடல்களைக் காகம் கொத்தும்
விழிகளிலே குருதி கசியும்.

தொப்புள் கொடியில்
பலமுறை தீப்பிடிக்கும்….
குருதியில் அடிக்கடி நீ குளிப்பாய்
பெற்ற பிள்ளையை படுக்கையில் நீ இழப்பாய்.

நித்திரையில் நிம்மதியே இருக்காது
ஒவ்வொரு விநாடியும் உயிர் ஒழுகும்….

அண்ணனுக்கு முன்பாகவே
தங்கையின் ஆடைகள் தூக்கி
பேய்கள் வெறி தீர்க்கும்….

ரத்த ஆறு வழிந்தோடும்
நடுவிலே நாய் நக்கும்…

கண்ணீர்த் துளிகள் கடலாகும்….

ஒரே ஒரு நாள்-

ஈழத்தமிழனாய் வாழ்ந்து பாருங்கள்….
உங்களுக்கும் வலிகள் புரியும்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s