நல்ல சீரியசான …. காமெடி!

நல்லாத்தான் கேட்டிருக்காரு நம்ம மன்சூர் அலிகான்….

ஆனா- இதுக்குப் பதிலை யாருகிட்டக் கேக்கிறதுன்னுதான் தெரியல.

நல்ல சீரியசான …. காமெடி!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s