சியர்ஸ் கேப்டன்…..

 

கேப்டன் விஜயகாந்த் நமக்கெல்லாம் தீபாவளி வாழ்த்துச் சொல்லியிருக்கார்….

நாமும் அவருக்குச் சியர்ஸ் சொல்லிடுவோம்!

 

Advertisements

One comment on “சியர்ஸ் கேப்டன்…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s