வசனமா முக்கியம்? படத்தைப் பாருடா!

 

என்னம்மா குஷ்பூ….

நீங்க நடிக்கிற தொழிலை விட்டுட்டீங்க தெரியும். ஆனா….

பாம்பு பிடிக்கிற தொழிலுக்கு எப்பத் தாயீ போனீங்க?

வசனமா முக்கியம்?

படத்தைப் பாருடா!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s