அம்மாவின் காலடியில்…

 

துணிந்து நில் தோல்வி கிடையாது…
துணிந்து குனிந்து நில் டிரவுசர் கிழியாது!

இதுகூடத் தெரியாம….

எல்லாத்தையும் இழந்திட்டீங்களே?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s