ஜாலியும்… சங்கடமும்!

 

ஜாலியான பயணமும்……

சங்கடமான பயணமும்….

One comment on “ஜாலியும்… சங்கடமும்!

  1. ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தன் காலை, மன்னிக்க, வாலை வாரினாலும், இன்னாமா ஆசீர்வாதம் பண்ணுது பாருங்க, அதுக்குத்தான் நல்ல பாம்பை ‘ நல்ல பாம்பு’ன்னு சொல்றாங்ளாய்யா? (இது நல்லபாம்பு இல்லேன்னு தெரியுங்க, ச்சும்மா உடான்ஸ்தான்!!).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s