எதுக்கு இப்படி ஒரு சிரிப்பு?

 

கைலியைக் கட்டிக்கிட்டு ஒரு மனுஷன் வந்தா……  இப்படியா சிரிக்கிறது?

எதுக்குத்தான் சிரிக்கிறதுன்னு ஒரு விவஸ்தை வேணாம்?

ஜன்னல் வச்ச ஜாக்கெட்டு, கதவு வச்ச ஜீன்ஸ்ன்னு…..

நீங்க போடற டிரஸ்ஸைப் பாத்து- நாங்க சிரிக்கிறமா என்ன?

 

2 comments on “எதுக்கு இப்படி ஒரு சிரிப்பு?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s