உதவ மனமுள்ள நல்ல உள்ளங்கள் உதவலாம்!

 

திருக்கோவிலூர் அரசுப் பள்ளியில் 12-ம் வகுப்புப் படிக்கும் மாணவி….

உதவ மனமுள்ள நல்ல உள்ளங்கள் உதவலாம்!

பலரின் தீபாவளி மகிழ்ச்சிக்காக….

தங்களை அழித்திக்கொள்ளும் சிலரரில்….

இவரும்?

Advertisements

One comment on “உதவ மனமுள்ள நல்ல உள்ளங்கள் உதவலாம்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s