இது மட்டும் பெண்கள் உலகமா?

 

பாலியல் பலாத்காரம்
எங்கு நடந்தாலும்….
வரிக்கு வரி வார்த்தைக்கு வார்த்தை
விவாதிக்கப்பட்டு, அலசப்படுகிறது
அந்தப் பெண்களின் ஒழுக்கமும்
குடும்பமும்….

குற்றம் செய்தவர்கள்
உத்தமர்களா என்ன?

பாலியல் தொழிலாளி ஒருத்தி
ஒரு இரவில் பிடிபட்ட நாளில்……
ஒரு பெரும் குற்றவாளியின்
முகமாக சித்தரிக்கபடுகிறது!

படுத்து எழுந்தவன் சாமியின்
தூதனா என்ன?

கணவனைப் பிரிந்தவளோ,
காதலில் விழுந்தவளோ…..
மனங்கெட்டவளாகவே
வாழ்த்தப்படுகிறாள்!

நெருக்கித் தள்ளியவன்
நல்லவனா என்ன?

நாடு வீதியோ நடுக் கூடமோ
பெண்ணின் உடல் மீதான
வன்கொடுமைக்குக் காரணம்
அவள் நடத்தையும் உடையுமே…..

கொடுமை செய்த கனவான்கள்
தேவ தூதர்களா என்ன?

ஒரு தலைப் பட்சமாய் காதலித்து
எங்கோ ஒருவன் அதிசயமாய் உயிர் துறந்தால்….
அது ஏதோ ஒரு திமிர் பிடித்த
பெண்ணினால் மட்டுமே.

காதல் வன்முறை செய்தவன்
தியாக தீபமா என்ன?

ஏதோ ஒரு சூழலில் நிகழும்
எந்தப் பெண்ணின் மரணமும் –
அவள் கற்பின் மீதான சந்தேகத்தில் மட்டுமே
தன் முதல் விசாரணையைத் துவங்குகிறது!
ஒரு முறை இறந்தவள்
பல முறை கொல்லப்படுகிறாள்
இவர்களால்…

எல்லா குற்றங்களும்
இங்கே பெண்களால்
மட்டுமே!

ஆண்கள் அனைவரும்
அவ்வளவு அப்பாவிகளா என்ன?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s