எப்படி? எப்படி?….

 

என்னது? எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் அவன் பாஸ் பண்ணிட்டானா?….

எப்படி? எப்படி?….

One comment on “எப்படி? எப்படி?….

  1. அவர் சொல்லும் அந்த அவன் யாருங்கோ? சல்மானா, ஷாருக்கா, அமீரா இல்லை அஜய் தேவ்கன்னா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s