பெரிதாக ஒன்றும் எதிர்பார்ப்பில்லை….

 

பெரிதாக ஒன்றும் எதிர்பார்ப்பில்லை….

 எனக்கு மனைவியாக வரஇருப்பவள்-

 தன் கூந்தலை பராமரிக்குமளவுக்கு,  

என் காதலையும் பராமரித்தால் போதும்!

போங்கடா…….

நீங்களும் உங்க காதலும்!

Advertisements

One comment on “பெரிதாக ஒன்றும் எதிர்பார்ப்பில்லை….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s