தினம் தினமும் நீ செத்துக்கொண்டு இருப்பாய்!

 

உன் காதல் உண்மையானதாக இருந்தால்

தினம் தினமும் நீ செத்துக்கொண்டு இருப்பாய்!

எத்தனை முறை மனசு காயப்பட்டாலும்
பிடித்தவர்களை மறக்க முடியாது
காரணம்
இதயத்திற்கு நடிக்க தெரியாது
துடிக்க மட்டுமே தெரியும்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s