கிராமத்து வாசனை…..

 

கிராமத்துப் பசுமையோடு  நேற்றுக் கிடைத்த படம் இது….

மண்னிலும் கிராமத்து வாசனை…. அந்தப் பெண்ணிலும் கிராமத்து வாசனை….

பழகிய புதிது என்கிற பயம் முகத்தில் தெரிந்தாலும்- பதட்டப்படாத நிதானம்….

எளிமையான உடையுடன் எதார்த்தமான ஒத்துழைப்பு….

படத்தில் விழும்போது- பயத்தில் விழுந்தாலும்….  நல்ல படம்!

Advertisements

One comment on “கிராமத்து வாசனை…..

  1. அருமை…

    பதிவர் திருவிழா சென்றதால் கருத்திட முடிவில்லை… முந்திய அனைத்து பதிவுகளையும் பார்த்தேன்… வாசித்தேன்…

    தொடருங்கள்… வாழ்த்துக்கள்… நன்றி…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s