முதன் முதலாகப் பள்ளிக்குச் செல்லும்போது….

 

முதன் முதலாகப் பள்ளிக்குச் செல்லும்போது….

அதற்குப் பிறகு…..

Advertisements

2 comments on “முதன் முதலாகப் பள்ளிக்குச் செல்லும்போது….

  1. நீச்ச‌ல் குள‌ம், ஓட்டை ப‌ஸ் எல்லாம் பாத்து புள்ளைக‌ளை அனுப்புங்க‌ ம‌க்கா!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s