பணமா? உயிரா?

 

வழிப்பறிக் கொள்ளைக்காரன் கூட

“பணமா” – “உயிரா”ன்னு ஆப்சன் கேட்பான்…..

ஆனா….

நீங்க ரெண்டையுமே புடுங்கறீங்கலேடி…..

2 comments on “பணமா? உயிரா?

  1. அப்புற‌மா க‌ண‌க்குப் பார்த்து, வ‌ர‌த‌ட்ச‌ணையில க‌ழிச்சுக்கிட‌லாம் த‌ம்பி.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s