அட விவரங்கெட்ட ……

 

“எங்கடா ஆட்டோவில ஒரு டயரைக் காணோம்?… 500 ரூபாய் ஃபைன் கட்டிட்டுப் போ!”

“அட விவரங்கெட்ட போலீசு…. ஆட்டோவில மூணு டயர்தான் இருக்கும்!”

Advertisements

One comment on “அட விவரங்கெட்ட ……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s