பொண்ணுங்களைப் பார்த்ததே இல்லையா?

 

பொண்ணுங்களைப் பார்த்ததே இல்லையாடா?…

ரோட்டைப் பார்த்து வண்டியை ஓட்டுங்கடா!

அதுக்கு இது பரவாயில்லையோ…..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s