ஆகஸ்ட் 15? ஏப்ரல் 1?

 

ஆகஸ்ட் 15…..

அரசு விடுமுறை…..

ஆரஞ்சு மிட்டாய் அல்லது சாக்லெட்….

அவ்வளவுதான்….

சுதந்திரதினம் முடிந்தது!

அரசியல்வாதிகளுக்கு மட்டும்தான்

ஆகஸ்ட் 15 !

எங்களுக்கு அது எப்போதும்

ஏப்ரல் 1 தான்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s