உன்னைப் பார்க்காமல்…..

 

உன்னைப் பார்க்காம ஒரு நாள் கூட இருக்க முடியலைப்பா…..

பார்க்கலைன்னா மனசு கிடந்து அடிச்சுக்கறது!

 

Advertisements

2 comments on “உன்னைப் பார்க்காமல்…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s