ஈரல் இருக்குதா?….

 

சற்று முன் கழுத்து அறுபட்டு , சதைத் துண்டங்களாய் குழம்பில் வெந்து கொண்டிருக்கும் தாய் பற்றி அறியாத அப்பாவி ஆட்டுக் குட்டி, வேடிக்கை பார்த்தபடிக்கு பச்சையை தின்றுகொண்டிருக்கிறது.

மகத்தான மானுடம் பேசும் நானும் நீயும் பைகளோடு கறிக்கடை வாசலில் நிற்கிறோம்.

கொல்வதற்காகவே வளர்க்கப் படும் ஆடுகளும் கோழிகளும், ஒருபோதும் அதை அறிவதில்லை.

நியாயங்கள், தர்மங்கள், நீதி, சமத்துவம் அன்பு பேசும் மேன்மை தாங்கிய மக்கள் கூட்டம் ஒன்று கடைக்குள் எட்டிப் பார்த்துக் கேட்கிறது , “ஈரல் இருக்குதா?”

Advertisements

One comment on “ஈரல் இருக்குதா?….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s