முடிஞ்சாக் கட்டிப் பாருங்க!

 

யாரு கிட்ட.. எங்ககிட்டயேவா?

நாங்க எல்லாம் ஹை ஜம்பு ..லாங் ஜம்பு … கயத்துல தொங்குறதுன்னு…..

இப்படி எல்லாக் குரங்கு சேட்டையும் கத்துக்கிட்டு தாண்டி இந்த வேலைக்கே வந்து இருக்கோம்..

முடிஞ்சா ராக்கி கட்டிப் பாருங்கடி கிறுக்குச் சிருக்கிகளா ! 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s