மறக்கமுடியுமா?

 

இலங்கை தமிழர்களின் காயங்களுக்கு மருந்து போடவே டெசோ மாநாடாம்! 
கலைஞர் சொல்கிறார்……

Advertisements

2 comments on “மறக்கமுடியுமா?

  1. யாராவது ,எதாவது,அவர்கலுக்கு செய்யனும்.வைக்கொ ஒரு பீரங்கி ஆனால் குண்டு இல்லை.நெடுமாரன் பிரசார பீரங்கி,பிரசாரம் மட்டும் ஆக்சன் இல்லை.அம்மா சும்மா,எம்ஜியார் நம்மிடயெ இல்லை.மற்றபடி என்னதான் செய்ய ?நூரு னால் வெலை திட்டத்தில் 20 ருபாய் கமிசன் பொக 80 ருபாய்
    கிடைக்கும்.இதுல கமிசன் (அரசியல் ஆதாயம் )நீங்கலாக இலங்கை மக்கலுக்கு எதாவது கிடைசால் நல்லது—நல்லது. ராஜராஜன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s