எவ்வளவுதான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப் போறது?

 

இது என்ன பிரமாதம்?

அடுத்த படத்தைப் பாருங்கள்!

வாழ்க்கைப் பயணம், வண்டிப்பயணம்- இரண்டிலுமே…..

எவ்வளவுதான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப் போறது?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s