அம்மாவுக்கு அம்மாவாக!

 

அம்மா…..

நான் உனக்கு அம்மாவாகிப் போனேன் பார்த்தாயா?

 

எங்களது எதிகால வாழ்க்கை….

எங்கே என்று தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம்!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s