அழுக்கு – ஆடையில் மட்டும்தான்!

 

அழுக்கு….   ஆடையில் மட்டும்தான்.

எங்கள் மனதுக்குள் இல்லை!

 

Advertisements

One comment on “அழுக்கு – ஆடையில் மட்டும்தான்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s